BLIKI Sport | LEDE

Taurus

Taurus

Taurus 

cal. 22LR 

 

  • Schermafbeelding-2018-02-15-om-15.07.14.png
  • Schermafbeelding-2018-02-15-om-15.07.02.png
  • Schermafbeelding-2018-02-15-om-15.56.35.png
  • 3.png
  • 2.png